top of page

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Poruchami příjmu potravy trpí celosvětově přes 8 000 000 lidí (tento údaj je pouze orientační, ne všichni se totiž k jednotlivým nemocem přihlásí).

Jedná se především o nejznámější formy: anorexii a bulimii, které jsou psychickým onemocněním rozvracejícím lidský metabolismus.

 

V České republice je PPP ohroženo 6 % populace. Srovnáme-li je s 0,5 % drogově závislých, v naší republice je 12krát více lidí, kteří trpí jednou z poruch potravy, než lidí závislých na drogách.

 

Druhy: Mentální anorexie a bulimie, ortorexie, bigorexie, záchvatové přejídání, syndrom odmítavosti jídla

 

ANOREXIE

Anorexií trpí zhruba 1-2 % celkové populace, z 95 % jsou jí postižené ženy. Jedná se o psychickou poruchu, která má na svědomí úmyslný úbytek váhy a zkreslené vnímání vlastního těla. Lidé, kteří jí trpí, si postupně odpírají jakékoliv potraviny a v posledním stádiu vynechávají i tekutiny. Počátky této nemoci se u děvčat objevují okolo 14 věku života (chlapci ale nejsou výjimkou!).

ORTOREXIE

Orthosorexis lze přeložit jako správná chuť. Jde o patologickou posedlost zdravou výživou, kdy dochází k zákazu konzumace masa, tuků, GMO rostlin a potravin, které podléhají pověrám.

BULIMIE

Bulimie je nejrozšířenější PPP, jelikož se snadno vyvine z ostatních poruch. Jde o záchvatové přejídání se, tedy
o konzumaci vysokého počtu kalorií, s následným vyvolaným zvracením, kdy se lidé domnívají, že tak zabrání váhovému přírůstku.

U této nemoci jsou také časté otravy z nadměrného užívání diuretik a projímadel.

BIGOREXIE

Duševní nemoc často vycházející ze syndromu malosti. Charakteristická je chorobná závislost na cvičení a snaha o zmohutnění vlastní postavy. Bigorexie bývá považována za opak anorexie.

OBEZITA

Obezita je civilizační onemocnění, při němž dochází k nahromadění tukových zásob v organismu.

Jedná se o individuální poruchu řízení energetiky organismu, která se v poslední době epidemicky rozšířila mezi všechny skupiny obyvatelstva, bez ohledu na věk, či sociální úroveň. V České republice dle novodobých průzkumů trpí nadváhou 73% mužů a 57% žen, z toho obezitou 24% mužů a 26% žen.

bottom of page